:: ข้อมูลรายละเอียดบ้านพัก
บ้าน " บ้านวิวเขา(ปิดการขายตั้งแต่วันที่1มิ.ย.61เป็นต้นไป) "ชื่อบ้าน บ้านวิวเขา(ปิดการขายตั้งแต่วันที่1มิ.ย.61เป็นต้นไป)
รายละเอียด 5หน้องนอน 4ห้องน้ำ เตียง3ฟุต2,5ฟุต2,6ฟุต2 สระขนาด5x10
 
BACK